formats

Privacyverklaring AVG toegevoegd

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wij zijn verplicht uw klanten en bezoekers duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens wij verzamelen en met welk

Home 2018 april
credit
© HostingLines