formats

Privacyverklaring AVG toegevoegd

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij zijn verplicht uw klanten en bezoekers duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook als dit doel alleen maar het vastleggen van gegevens in ons klantenbestand betreft.

Informeren gebeurd via een privacyverklaring. Bezoekers moeten deze eenvoudig kunnen vinden en is daarom prominent op onze homepage opgenomen.

De AVG privacyverklaring van hostinglines treft u hier aan.

 

Home Nieuwsberichten Privacyverklaring AVG toegevoegd
credit
© HostingLines